საწყობი

 
 
ცენტრალური საწყობი მდებარეობს ქ. თბილისში და ბრენდების მიხედვით დაყოფილია 5 ნაწილად.
 
ცენტრალური საწყობის ჯამური ფართობი შეადგენს-9000 კვ.მ-ს.
ამას გარდა, აღმოსავლეთ საქართველოში კომპანიას გააჩნია 4 საწყობი ჯამური ფართობით - 2600 კვ.მ. ხოლო დასავლეთ საქართველოში კი 2 საწყობი, ჯამური 
ფართობით - 7000 კვ.
 
თითოეული საწყობი აღჭურვილია ვიდეომეთვალყურეობის კამერებით, თანამედროვე ხანძარსაწინააღმდეგო და უსაფრთხოების სისტემებით, ასევე სასაწყობო მეურეობის გამართული მუშაობისათვის საჭირო თანამედროვე ტექნიკით.